DBD biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerinin diğer sistemlere göre avantajları ve teknik özellikleri :

1. Mükemmel ve sürekli aynı kalitede arıtma kapasitesi: %85-95 arasında sağlanan arıtma sonucunda Avrupa kriterlerine göre elde edilen su, ilave modüllerin de sayesinde, güvenle sulama amaçlı olarak kullanılabilecektir.
2. İşletme için eleman ve bakım gerektirmeyen teknoloji: Karmaşık bir yapıdan uzak, akılcı bir mühendislik ürünüdür. Disklerin yüzeyine yapışmış olan ölü biyolojik çamur kendiliğinden düşer ve sistemin ilave bir temizliğine ya da bakımına gerek kalmaz. Biodisk ünitesinden ve Lamella seperatörden dengeleme havuzuna geri pompalanan ve miktarı minimum seviyelere indirilen çamur ise yaklaşık yılda 4-8 kez vidanjör aracılığıyla temizlenecektir. Aktif Çamur sisteminde ise fazla miktarda oluşan artık çamurun düzenli alınamaması verimliliği önemli ölçüde düşürmektedir. Bu sistemler ancak bilgili ve deneyimli işletme elemanlarının sürekli kontrol ve takibiyle düzgün çalışabilmektedir.
3. Düşük enerji ve işletme maliyeti: Aktif çamur ünitelerinde bulunan “blower” lar, kapasitelerine göre 1 – 5 kW/saat gibi bir güç gerektirmektedir. DBD ünitelerinde kullanılan 0,37- 1,5 kW/saat gücündeki redüktörlü motorlar %80’ e varan bir tasarruf sağlayabilmektedir. Bu ise, sistemin büyüklüğüne göre çok büyük işletme maliyeti tasarrufu getirmektedir.
4. Kısıtlı dar alanlara sığabilecek paket tasarım: Arıtmayı sağlayan bakterilerin çoğalabileceği yüzeyin dönen disklerden ibaret olması ve küçük bir alana yüzlerce metrekarelik yüzeyin sığdırılabilmesi DBD’ i kısıtlı alanın söz konusu olduğu ortamlarda da diğer sistemlere göre avantajlı hale getirmekte ve % 50 yi aşan yer tasarrufu sağlanabilmektedir.
5. Kapasite artırma ve azaltma özelliği: İlave modüllerin eklenebilmesi ya da mevcut modüllerin bir bölümünün çalıştırılmamasıyla kapasite değişikliği yapılabilmektedir.
6. Değişken hidrolik ve organik yüke mükemmel uyum gösterebilme özelliği: Disklerin yüzeyinde bakteri tamamen doğal olarak oluşmakta ve artan organik yüke adapte olabilmektedir.
7. Sessiz çalışması: Kullanılacak olan ünitede 0,37- 1,5 kW’ lık redüktörlü bir motordan faydalanılacaktır. Böyle bir motorun gürültü seviyesi ise bir derin dondurucunun ses seviyesine nerdeyse eşittir.
8. Kokusuz olması: “Blower” la verilen hava, sistemin kendine has kokusunu dış ortama sürüklemektedir. DBD sisteminde ise bakteri kütlesi döner diskler sayesinde hava ile direkt temas etmektedir.
9. Bulunduğu ortama estetik açıdan uyum sağlayabilecek tasarım seçenekleri: Gerek turistik tesislerde gerekse toplu konut/site/hastane/fabrika vb. yerleşim alanlarında bu tesisler; kompakt ve estetik yapılarıyla genel görünümü rahatsız etmeyecek şekilde olmaları veya tamamen yeraltına yerleştirilebilme olanaklarına sahip olmaları nedeniyle normal bilinen biyolojik paket biyolojik arıtmalarına göre çok daha tercih edilmektedirler. Bütün bu özellikler, DBD Paket Atıksu Arıtma Tesislerini; ülkemiz koşulları göz önünde bulundurulduğunda gerek yatırım maliyetleri, gerekse işletme maliyetleri açısından en doğru seçenek olacağıdır.
<<<<<Geri //////////////// Tesis Resimleri