PERFORMANS (H2)


Tesis Fizibilitesi

 10 - 100 m3/h (Çeşitli paralel tesislerle daha fazla)

Deoxo dan önce Oksijen

<1000 - 3000 ppm

Oksijen Kalıntısı

<10 ppm

Çiğlenme Noktası

< -60 C

Değişkenlik

%20 - 100

Çalışma

Sürekli

Bekleme

Mümkün

Kullanıcı H2 Basıncı

4 Bar

PERFORMANS (O2)


Tesis Fizibilitesi

5 - 50 m3/h O2 (Çeşitli paralel tesislerle daha fazla)

Hidrojen Kalıntısı

<10 ppm

Çiğlenme Noktası

< - 5 C (*)

Değişkenlik

Sürekli

Bekleme

Mümkün

Kullanıcıya O2 Basıncı

4 Bar

(*) Eğer Kalsiyum klorür (CaCl2) bazlı kurutucu kullanılıyorsa

10m3/h Hidrojen ve 5m3/h Oksijen jeneratörü performans tüketim değerleri


Hidrojen m3/h

Demi. Su lt/h

Güç Kw

Çiller Gr. Kw

Azot (*1) m3/h

Soğutma Suyu (*2) lt/h (10C,Tmax=30C)

10

9

52

1.1

3

2000

Hidrojen ve Oksijen Jeneratörleri performans ve tüketim değerleri

H2 debisi (m3/h)

O2 debisi (m3/h)

O2 kalıntısı (ppm)

Çiğlenme noktası (kurutuculu)

Hücre Sayısı

Çerçeve Sayısı (her hücre)

Kw/m3 H2-O2

Uygulanan Güç

10

5

<10

<-60 C

1

130

5,5

60

15

7.5

<10

<-60 C

2

100

5,5

90

20

10

<10

<-60 C

2

130

5,5

120


Elektrolit hücreler, Deoxo reaktör ve kurutucu ile (AC/DC güç istasyonu dahil değildir) komledir Hidrojen Basıncı =5 Bar (itici vasıtasıyla 50 bar ve üzerine kadar) Deoxo Reaktör olmadan oksijen kalıntısı =%0,2 - 1 Kurutucu olmadan çiğlenme noktası = ortam sıcaklığı