PERFORMANS (N2)
Tesis Fizibilitesi                    : 25-800 m3/h N2 (çeşitli paralel tesislerde daha fazla)
Nitrojen saflığı                      : %95 - 99.5
Nitrojen basıncı                    : 6 - 8 bar
Değişkenlik                           : %0 - 100
Çalışma                                   : Sürekli
Bekleme                                 : Mümkün

Zaman Döngüsü              :60 - 120 Saniye

DEOXO ÜNİTESİYLE AZOT GAZI ÜRETİM ŞEKLİ
Bazı endüstriyel işlemlerde çok daha saf azot gazı gerekebilir. PSA ünitesinden ayrılan nitrojenden oksijen kalıntılarını gidermek için, bir Deoxo ünitesinin kullanılması mümkündür. Böylece azot gazı daha saf elde edilebilecektir.

Deoxo ünitesi, aşağıdaki kısımlardan oluşur:
Katalitik reaktör CR
Kurutucu Kolon DC
KATALİTİK REAKTÖR CR
PSA�dan ayrılan nitrojenden oksijen kalıntılarını gidermek için, yanma reaksiyonu gerekebilir. Oksijen miktarı çok az olduğundan, yanma reaksiyonu sağlamak için bir katalizör gerekmektedir. Oksijenin giderilmesi için Deoxo ya beslenen hidrojen, akış ve basınçta otomatik olarak kontrol edilir. PSA ünitesinden ayrılan nitrojenin saflığı, katalitik reaksiyon için gerekli hidrojen miktarını belirler.


Katalitik yanma reaksiyonu:

N2 + O2 + 2H2 = N2 + 2H2O + ENERJİ