Dönen Biyolojik Disk Sistemi

Dönen Biyolojik Disk (DBD) Sistemli Evsel Atıksu Arıtma Tesislerin çalışma Prensibi
Dönen biyolojik reaktörler, betonarme ya da çelik konstrüksiyonla desteklenmiş bir fiber tank içerisinde yer alan, çelikten imal edilmiş yatay bir mil üzerine monte edilmiş geniş yüzey alanına sahip, korozyona son derece dayanıklı HDPE Poliproplen disklerden oluşmaktadır. DBD paket atıksu arıtma tesisleri; evsel atıksuların arıtılmasını üç aşamalı bir mekanizma ile sağlamaktadır

1.Biyolojik Disk Ünitesi:

Bir mile bağlı, %40’ ı atıksu içinde dönen, korozyondan etkilenmeyen Yüksek Yoğunluklu Polipropilen disklerin yüzeyinde oluşan bakteriler (biyolojik çamur), faaliyetlerini sürdürmek için gereken oksijeni doğal bir yöntemle, dönerek, son derece verimli bir şekilde havadan alır. Tesisin işletmeye alınmasından sonra atıksu içersindeki organizmalar dönen disklerin yüzeyine tutunarak hızla çoğalırlar. Yaklaşık 8-14 gün içinde disklerin yüzeyleri 1-2,5 mm kalınlığında bir biyofilm ile kaplanır. Disklerin dönmesi sonucunda yüzeydeki bu tabaka hava ile temas eder ve aerobik biyolojik arıtım için gereken oksijen transfer edilmiş olur. Mikro damlalar halinde yüzeye tutunan atıksu zerrecikleri de oksijen transferini daha da zengin hale getirir. Yüzeyde bulunan biyofilm içersindeki organizmalar ise organik maddeyi ayrıştırır ve bu işlem enerji sarfiyatı düşük redüktörlü bir motor aracılığıyla dakikada 4-6 devir yapan disklerin her dönüşünde yinelenir.

2.Lamella Seperatör – Son Çöktürme


DBD ünitesini terk eden arıtılmış su son aşama olarak arıtılmış suyun çamurdan ve askıda katı maddeden (AKM) ayrılması “lamella separator” aracılığıyla sağlanmaktadır. PP disklerin atıksu içersinde geçerken yarattığı kesme kuvveti ve kalınlığı artan biyofilm alt tabakalarında ölen organizmalar nedeniyle diskten kopan parçalar dönen diskler sayesinde dipte çok az bir birikme olur. Biriken çamur elle açılacak bir vana sayesinde haftada 2-6 kez ön çöktürme” tankına geri verilir. Aynı şekilde Lamella Seperatör dibinde biriken çamur da ön çöktürme havuzuna verilir ve çamurun nerdeyse tamamen çürümesi ve verimli bir şekilde sistem içersinde kullanılması sağlanır. Kopan bakterilerin özelliklerine göre çökenlerin yanı sıra yüzeyde kalanlar da olacaktır. Bunlar da yüzeyden sıyrılarak düzenli olarak alınacaktır. Ya da ortam sıcaklığına bağlı olarak dak./h sıklığında çamur pompasıyla Lamella Seperatör içindeki su ve çamur boşaltılacaktır. Lamelli seperatör içinde hareketli bir parçanın bulunmaması, enerji gerektirmemesi ve korozyondan etkilenmeyen malzemeden imal edilmiş olması ve klasik çöktürme havuzlarının ¼ gibi az bir yer tutması, Lamella seperatörün getirdiği avantajlar arasındadır. DBD paket atıksu arıtma ünitesi içindeki diskler; i) Çok büyük miktarlarda yüzeye tutulu organizma büyümesini, ii) Atık suyun sürekli ve verimli bir şekilde havalanmasını, iii) Kalınlığı daima sabit bir aralıkta olan biyofilm tabakasının bulunmasını sağlar.

DBD biyolojik Atıksu Arıtma Sistemlerinin diğer sistemlere göre avantajları ve teknik özellikleri :


1. Mükemmel ve sürekli aynı kalitede arıtma kapasitesi: %85-95 arasında sağlanan arıtma sonucunda Avrupa kriterlerine göre elde edilen su, ilave modüllerin de sayesinde, güvenle sulama amaçlı olarak kullanılabilecektir.
2. İşletme için eleman ve bakım gerektirmeyen teknoloji: Karmaşık bir yapıdan uzak, akılcı bir mühendislik ürünüdür. Disklerin yüzeyine yapışmış olan ölü biyolojik çamur kendiliğinden düşer ve sistemin ilave bir temizliğine ya da bakımına gerek kalmaz. Biodisk ünitesinden ve Lamella seperatörden dengeleme havuzuna geri pompalanan ve miktarı minimum seviyelere indirilen çamur ise yaklaşık yılda 4-8 kez vidanjör aracılığıyla temizlenecektir. Aktif Çamur sisteminde ise fazla miktarda oluşan artık çamurun düzenli alınamaması verimliliği önemli ölçüde düşürmektedir. Bu sistemler ancak bilgili ve deneyimli işletme elemanlarının sürekli kontrol ve takibiyle düzgün çalışabilmektedir.
3. Düşük enerji ve işletme maliyeti: Aktif çamur ünitelerinde bulunan “blower” lar, kapasitelerine göre 1 – 5 kW/saat gibi bir güç gerektirmektedir. DBD ünitelerinde kullanılan 0,37- 1,5 kW/saat gücündeki redüktörlü motorlar %80’ e varan bir tasarruf sağlayabilmektedir. Bu ise, sistemin büyüklüğüne göre çok büyük işletme maliyeti tasarrufu getirmektedir.
4. Kısıtlı dar alanlara sığabilecek paket tasarım: Arıtmayı sağlayan bakterilerin çoğalabileceği yüzeyin dönen disklerden ibaret olması ve küçük bir alana yüzlerce metrekarelik yüzeyin sığdırılabilmesi DBD’ i kısıtlı alanın söz konusu olduğu ortamlarda da diğer sistemlere göre avantajlı hale getirmekte ve % 50 yi aşan yer tasarrufu sağlanabilmektedir.
5. Kapasite artırma ve azaltma özelliği: İlave modüllerin eklenebilmesi ya da mevcut modüllerin bir bölümünün çalıştırılmamasıyla kapasite değişikliği yapılabilmektedir.
6. Değişken hidrolik ve organik yüke mükemmel uyum gösterebilme özelliği: Disklerin yüzeyinde bakteri tamamen doğal olarak oluşmakta ve artan organik yüke adapte olabilmektedir.
7. Sessiz çalışması: Kullanılacak olan ünitede 0,37- 1,5 kW’ lık redüktörlü bir motordan faydalanılacaktır. Böyle bir motorun gürültü seviyesi ise bir derin dondurucunun ses seviyesine nerdeyse eşittir.
8. Kokusuz olması: “Blower” la verilen hava, sistemin kendine has kokusunu dış ortama sürüklemektedir. DBD sisteminde ise bakteri kütlesi döner diskler sayesinde hava ile direkt temas etmektedir.
9. Bulunduğu ortama estetik açıdan uyum sağlayabilecek tasarım seçenekleri: Gerek turistik tesislerde gerekse toplu konut/site/hastane/fabrika vb. yerleşim alanlarında bu tesisler; kompakt ve estetik yapılarıyla genel görünümü rahatsız etmeyecek şekilde olmaları veya tamamen yeraltına yerleştirilebilme olanaklarına sahip olmaları nedeniyle normal bilinen biyolojik paket biyolojik arıtmalarına göre çok daha tercih edilmektedirler. Bütün bu özellikler, DBD Paket Atıksu Arıtma Tesislerini; ülkemiz koşulları göz önünde bulundurulduğunda gerek yatırım maliyetleri, gerekse işletme maliyetleri açısından en doğru seçenek olacağıdır.

Tesis Resimleri


info@utestr.com

okangezer@utestr.com

TEL: +90 216 326 08 53

FAX: +90 216 328 08 54

GSM 1: +90 533 654 25 38

GSM 2: +90 505 769 48 35