Yağmur Suyu ve Atıksu Geri kazanma

Yağmur suyu ön depolama ve filtreleme tesisleri genel tanımı
Yağmur suyu depolamanın gerekliliği :

Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı ortalama 1.050 m³ / yıl civarında olup, buda su fakiri bir ülke olduğumuzu göstermektedir. Suyun bu denli önem arz ettiği günümüzde yağmur sularının yaklaşık %30’ u yer altı sularına karışmakta, %70’ ise boşa akmaktadır. Halbuki yağmur suları yağdığında kirliliği olmayan, kullanım noktasına göre bir takım prosesler kurularak istenilen su kalitesine yükseltilebileceği kalitede sulardır. Yağmur su kullanımının düşünülmesi halinde, yağmur suyu hiç kirlenmeden uygun noktasal hat bağlantılarıyla direkt yağmur suyu ön depolanma aktarılması sağlanmalıdır. Akabinde, kullanım yerine göre uygun proseslerin seçimi yapılacaktır. Yağmur suyun bu şekilde değerlendirilmesi halinde hem çevreyi, hem de su kaynaklarını korumuş olacaktır.

Yağmur suyu nasıl toplanmalı :

Yağmur suyun; çatılar, otoparklar, yollar vb. noktalardan uygun şekilde hat bağlantılarıyla birleştirilerek öngörülen yağmur suyu sistemin ilk kademesi olan kaba filtre geçirilerek modüller tip PP malzemeden yağmur suyu ön depolama tankına toplanır. Yağmur suyu ön depolama tankı sırasıyla, 1 kat jeotekstil, 1 kat PVC malzemeden jeomembran ve 1 kat jeotekstil malzemesiyle bohçalanmış halde olacaktır. Ayrıca, yağmur suyun fazlası infiltrasyon ünitesi üzerinden deşarj edilir. İnfiltrasyon ünitesi modüller tip PP malzemede olup, 1 kat jeotekstil ile bohçalanmış halde tasarlanmalıdır.

Toplanan yağmur suyun kullanım noktaları :

Yağmur suyu ön depolama tankına toplanan yağmur suları sistem içinde öngörülecek prosese göre; çamaşır makinelerinde, klozetlerde, pisuarlarda, temizlik işlerinde, araç yıkamalarda, bahçe sulamada vs. alanlarda kullanılabilir kalitede olacaktır.

Modüller Yağmur suyu ön depolama ekipman resimleri


info@utestr.com

okangezer@utestr.com

TEL: +90 216 326 08 53

FAX: +90 216 328 08 54

GSM 1: +90 533 654 25 38

GSM 2: +90 505 769 48 35