KONTROL İSTASYONU

Demineralize sudan ve oksijen üretim işlemi, kontrol istasyonutarafından kontrol edilir ve izlenir. Kontrol istasyonu, kontrol vanaları üzerinde hareket eden tüm işlem PID sini (seviye, basınç, sıcaklık) düzenler ve bir işlem parametresi ayarlanan değerinden (alarm konumu) çok fazla sapma gösterirse, jeneratörü güvenli konumda durdurur.KİMYASAL BÖLÜM CH

Hidrojen ve oksijen su elektrolizi ile üretilir. Elektronik modüllü, sistemin temel bileşenidir ve elektirk serisine konan bir dizi bipolar, enjeksiyon kalıplı hücreden yapılır. Hücreler, çeşitli kapasitelerde modül içine monte edilir. Elektroliz cihazına demineralize su beslenir. Bir pompa elektroliti (KOH) hücreler aracılığı ile dolaştırılır.Elektrolitik modülde (EM) üretilen H2 ve O2, hücrelerden ayrılır ve iki ayırma haznesinde ayrılır. Elektrolitin sıcaklığı, elektrik rezidansları (başlatma sırasında) ve soğutma suyu (akımın bir kısmı ısı şeklinde kaybedildiğinden, çalışma sırasında) vasıtasıyla kontrol edilir ve düzenlenir. Gerekirse ayırma haznelerinden ayrılan H2 ve O2, Deoxo Reaktörde arındırılır.
Düşük çiğlenme noktalı bir hidrojen gerektiğinde, su kalıntısını gidermek için otomatik kurutma ünitesi yeniden üretime geçebilir (Opsiyon A olarak yeniden üreten bir CaCL2 sistemi monte edilmez). Ünite kapatıldığında veya elektrik kesintisi olduğunda hidrojen tesisi otomatik olarak atmosfer basıncına döndürülür ve inert gazla birlikte tahliye edilir.