AZOT JENERATÖRÜ ÜNİTESİ PSA
PSA işlemi, partikül moleküler eleklerde yüze çekilecek nitrojen ve oksijenin farklı afinitesine dayanmaktadır. PSA, moleküler eleklerle dolu (CMS) iki (veya daha fazla) kolona dayanmaktadır. Kolonüzerinde basınç altında oksijeni yüze çekmek için çalışırken, diğeri yeniden üretilir. Hava, bir dizi vana yoluyla kolonlara otomatik olarak beslenir. Zaman döngüsü değiştirilerek, farklı saflıkta (çoğunlukla %95.5) nitrojen elde etmek mümkündür. PSA ünitesi,

İşlemin mantıksal evreleir aşağıdaki gibidir:

KOLON A

KOLON B

 

ÇALIŞMA

YENİDEN ÜRETME

1 NO lu ZAMAN DÖNGÜSÜ

EŞİTLEME

EŞİTLEME

YENİDEN ÜRETME

ÇALIŞMA

 

AZOT JENERATÖR ÜNİTESİ NE
Nitrojen eşitleme haznesi ile tamamlanır. Bu hazne, PSA kolonun fonksiyonu içinde tasarlanmıştır vw kolon eşitleme evresi sırasında esastır. PSA�dan ayrılan nitrojen, akış (m3/h), saflık ve basınç açısından kontrol edilir. Nitrojen üretimi sabit değilse,

Nitrojenin saflığını sabit zaman döngüsü ile geliştirmek,
Zaman döngüsünü değiştirerek hedef sağlığı korumak mümkündür.